uczennica

38 tekstów – auto­rem jest uczen­ni­ca.

niek­torzy ludzie sa jak bu­meran­gi, od­rzu­casz ich a oni wra­caja i nie mo­zesz sie ich poz­byc .... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 24 października 2010, 12:13

Po­wiedz mi tyl­ko raz ze mnie kochasz a nie za­pom­ne Cie prze ca­le mo­je zycie... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 października 2010, 23:02

wol­nosc czlo­wieka jest w ser­cu i w.... mys­lach....i nikt mu te­go nie mo­ze odebrac 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 października 2010, 02:29

...snij a sen ja­wa sie stanie:) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 października 2010, 22:16

mi­losc jest po­jeciem wzgled­nym,jest to tyl­ko mo­ment w zy­ciu czlo­wieka mo­ment, kto­ry dzieli­my z ta­kim czy in­nym czlowiekiem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 września 2010, 12:39

malzen­stwo to prze­zytek kto­ry nie mial, nie ma i nie bedzie mial przyszlosci... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2010, 10:53

zdradzi­lis­my bo kocha­lis­my , prag­ne­lis­my ,chcielis­my byc ra­zem choc krot­ka chwile,
w zy­ciu trze­ba byc od­po­wie­dzial­nym i umiec zyc ze swoimi realiami, prag­nieniami i ....marze­niami tez. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 września 2010, 21:53

czlo­wiek pre­zen­tu­je sie in­nym ta­ki ja­kim chce aby go widzieli ...w su­mie jest zu­pel­nie inny 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 lipca 2010, 16:13

Ser­ce jest wspa­nialym wir­tuozem...jak nam przyg­ry­wa tak tanczymy! 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 maja 2010, 00:06

Spot­ka­lis­my sie tyl­ko na mo­ment ale bedziemy sie pa­mietac ca­le zycie 

myśl
zebrała 65 fiszek • 11 maja 2010, 08:44

uczennica

tyle o Tobie myslalam ..az sie zapomnialam.. Odtwórz

Zeszyty
  • Quo vadis – Jes­tes to jes­tes.. a jak Cie nie ma ,to tez jest dob­rze dla me­go is­tnienia! za­mykam oczy...., biore Cie w ra­miona ... pro­wadze do tan­ca. ja ! Dusza sza­lona! wte­dy na­lezysz juz tyl­ko do mnie .. w tym tan­cu bez wyt­chnienia! wiet­rznym,sil­nym i gle­bokim O Duszo! me­go nat­chnienia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uczennica

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność